Varumeny

Behandling av personuppgifter

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i maj 2018. Detta kallas GDPR General data protection regulation.

I korthet handlar det om: Samla inte in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt ändamål. Spara inte uppgifterna längre än nödvändigt. Var säker på att ha stöd i lagen för att samla in uppgifterna.

När någon gör en beställning på vår webbshop så innebär det att personen ingår ett köpeavtal med oss och lämnar ut sina personuppgifter.

Så här behandlar vi våra kunders personuppgifter

 1. Vi skapar inga cookies på din dator för att lagra uppgifter om din person eller dina beställningar.

 2. Vi använder inget program för att samla information om hur du använder vår webbshop.

 3. De uppgifter som du lämnar vid en beställning når oss via epost. Det gäller alltså namn, adress, telefonnr och epostadress. Även personnummer om du handlar mot kredit (faktura). Dessa persondata överförs sedan till en faktura.
  Fakturor och epost-korrespondens sparas i minst 7 år (bokföringslagens krav). Fakturor sparas på papper och i elektronisk form. Epost i elektronisk form.
  Den sparade informationen kan användas av oss för att skicka ut information eller reklam till våra kunder. Kunden kan alltid frånsäga sig detta.

 4. Vi för inget samlat register som visar vilka varor en viss person har handlat även om detta är möjligt att skapa utifrån de lagrade fakturorna.

 5. Vi lämnar inte ut våra kunders personuppgifter till tredje part, t.ex för reklamkampanjer, säljbrev ed. Undantag är om polisen eller annan myndighet kräver uppgifter för utredning av brott mm.

 6. Du har rätt att när som helst begära
  • att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig
  • att få felaktiga personuppgifter rättade
  • att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter
  Vänligen kontakta i sådant fall oss på följande adress.

LGJ Klätterutrustning
Lars-Göran Johansson (Personuppgiftsansvarig)
Klimpfjäll 114
91298 Klimpfjäll
Epost: klatterochhogfjall@telia.com